Skriv ut / Spara till pdf
anbud

Projektbeskrivning

Att flytta nuvarande hemsida, bigsciencesweden.se, till WordPress och ta fram användarvänlig uppdateringslösning för hemsidan.

Arbetstid/kostnad

Arbetet är beräknat till 121 arbetstimmar á 800 kr/tim till en totalkostnad av 96 800 kr (exkl moms).

Projektets omfattning

Projektet omfattar innehållet i projektspecifikationen (se nästa sida).

Deadline

Deadline är satt till den 19 juni 2019, med lansering planerad till den 24 juni 2019.

(Se detaljerad tidplan på följande länk: https://tidplan.smartdocs.se/tidplaner/tidplan-5c868ebc28b81/)

Övrigt

Timtaxa för löpande arbete efter att hemsidan flyttats till WordPress är 800 kr/tim. Anbudet är giltigt t o m 17 augusti 2019.

Om Eborn Interactive.

Eborn Interactive är en webbyrå som har specialiserat sig på att bygga helt skräddarsydda hemsideslösningar med WordPress som publiceringsverktyg och med fokus på att ta fram moderna och välstrukturerade hemsidor som och är enkla och smidiga att administrera. Jag, Ola Eborn, har drivit företaget i drygt sju år och har en bakgrund som formgivare men har genom åren kompletterat mina kunskaper med webbprogrammering och arbetar idag med programspråk som HTML, CSS, PHP och javascript. Jag har arbetat professionellt på olika sätt inom media i 23 år.

Företaget har kontor på Gustav Adolfs torg i Malmö och arbetar både med egna kunder och som underkonsult till ett antal Kommunikationsbyråer. Jag arbetar just nu t ex med hemsidor till Malmö Montessoriskola och Activexpo (profilreklam) samt ett UX-projekt för Skanska. Som underkonsult till kommunikationsbyrån Länge Leve Kommunikation arbetar jag även just nu med ett projekt för Region Kronoberg. Mer om Eborn Interactive hittar ni på hemsidan: https://eborninteractive.se

Genomförande

Big Science Swedens nuvarande hemsida ligger i systemet Squarespace. Den första delen av uppdraget innebär att flytta hemsidan från Squarespace till WordPress med syftet att skapa en mer administrationsvänlig miljö. Hemsidan ska behålla sitt nuvarande utseende och innehåll med tillägget för sökbarhet gällande medlemsföretag samt upphandlingar.

För att lösa det på bästa sätt kommer vi bygga upp hemsidan på nytt från grunden utifrån gällande design. Detta för att få en så ren och ”enkel” kod som möjligt och också en snabbare hemsida i slutändan. Hemsidan kommer därmed även vara enklare att bygga ut med ytterligare funktionalitet ifall man vill vidareutveckla sidan vilket ju är er ambition. Även stilmallarna (css) väljer vi att göra från grunden då de blir onödigt omfattande i en sidbyggare som Squarespace är.

Vidare skapar vi sedan olika s k posttyper för hemsidans olika typer av innehåll, t ex, inlägg, medlemmar, upphandlingar etc. Dessa kan sedan uppdateras separat efter helt anpassade fält för respektive posttyp. Även relationskopplingar kan göras mellan olika posttyper för att förenkla hanteringen ytterligare.

Posttyper för medlemsföretag samt upphandlingar kommer göras sökbara, enligt önskade sökkriterier via ett fritextfält samt eventuellt valboxar för filtrering.

De olika kontaktformulären tas fram och kan göras så att de lagras i databas eller skickas via mejl eller en kombination av de båda.

När all funktionalitet är på plats så fylls den nya hemsidan på med dess innehåll. Feedback på innehåll och funktionalitet mottages och korrigeras. Eventuella buggar fixas innan den nya hemsidan slutligen lanseras.

Projektspecifikation

Projektet innefattar följande:

Överföring av hemsida

HTML, CSS och överläggning Wordpress (inkl mobilanpassning), Startsida samt default undersida

16 tim

Grundkonfigurering backend

4 tim

Meny med splitmenylösning

4 tim

Bildslider

3 tim

Grundmall default undersida utan vänsterkolumn

2 tim

Mall nyhetsflöde inkl uppdateringslösning

3 tim

Mall kontaktpersoner med uppdateringslösning

4 tim

Mall Leverantörer ink uppdateringslösning

4 tim

Mall leverantörer i kategorier

3 tim

Mall Anläggningar inkl uppdaterignslösning

4 tim

Mall Success Stories inkl uppdateringslösning

3 tim

Mall Pressmeddelanden inkl uppdateringslösning

2 tim

Mall Publicerade nyhetsbrev inkl uppdateringslösning

2 tim

Mall Publikationer inkl uppdateringslösning

2 tim

Mall Kalender inkl uppdateringslösning

4 tim

Formulär: ansökningsformulär, bytre kontaktperson

4 tim

Formulär nyhetsbrev

4 tim

Sökbara databaser Leverantörer och upphandlingar

8 tim

Lägga sajt live

2 tim

Innehållsfyllnad

10 Allmänna sidor

2 tim

40 nyhetsinlägg

8 tim

11 nyhetsbrev

1 tim

150 leverantörer

30 tim

14 medarbetare

2 tim
Totalt: 121 tim

Underskrift firmatecknare

Följande anbud gäller t o m 17 augusti 2019.

Eborn Interactive

Underskrift/namnförtydligande
Datum
Detta dokument är framtaget med Smartdocs, ett smartare sätt att skapa företagsdokument. Med Smartdocs skapar du på nolltid professionella affärsdokument direkt i din webbläsare. Snabbt, enkelt och tillgängligt överallt. Läs mer på www.smartdocs.se.