Skriv ut / Spara till pdf
Förstudie klienthanterings- lösning

Syftet med förstudien

Syftet med förstudien var att kolla upp de olika tekniska lösningar som registreringslösningen kräver. Vad som vad möjligt att göra, vilka lösningar som är bäst och vad kostnaden för dessa blir.

I första hand handlar det om en lösning för signering och verifiering av avtalet då det är den del i lösningen som kräver en extern part.

Resultat av förstudien

Jag har i förstudien gått på två olika spår. Det ena handlar om att lösa det med olika fristående pluginer som integreras i den övriga lösningen. Den andra är att koppla ihop lösningen med Malmöföretaget GetAccepts lösning för avtalssignering.

Lösning fristående pluginer

Pluginlösningen bygger på att använda sig av en kombination av en BankID-plugin samt en E-signeringsplugin beroende på ifall man är svensk eller utländsk medborgare. BankID-pluginen är en WordPress-plugin som går att använd för olika lösningar. Pluginen har tagits fram av företaget RedLight Media. Eventuellt krävs viss vidareutveckling av pluginen men troligtvis går den att använda i befintligt skick, dock med ett antal supporttimmar från utvecklaren.

E-signeringspluginen körs tillsammans med en formulär-plugin, Gravity Forms, som sedan pratar med resten av systemet.

Tilläggkostnader för pluginlösningen *:

BankID-plugin
Startkostnad: 2 000 kr
Konsulttimmar för implementering: 5 x 1 000 kr = 5 000 kr
Månadskostnad (inkl upp till 200 signeringar/mån): 500 kr

E-signeringsplugin approveMe
Engångkostnad: 4 000 kr

Gravity Forms
590 kr/år

Lösning getAccept

GetAccept erbjuder en komplett e-signeringslösning med digital e-signering med möjlighet att även koppla på BankID för verifiering, som då även innefattar BankID för alla nordiska länder som har en motsvarande lösning. Deras grundlösning innefatter ett gränssnitt för att hantera användare och avtalsdokument. De använder sig av ifyllbara pdf:er för att samla in kunduppgifter för att sedan generera ett färdigt och e-signerat avtal.

Tanken här är att istället för att använda deras grundlösning med ifyllbara pdf:er istället sätta upp ett interaktivt webbformulär för att sedan skicka datan till getAccept via deras API där själva PDF-genereringen och signeringsprocessen och eventuellt BankID-verifieringen görs. Den färdiga e-signerade PDF:en skickas sedan tillbaka till registreringslösningen.

GetAccept har även redan integration med SuperOffice så uppgifterna bör kunna skickas automatiskt dit med. Vad gäller övrig integration med Saturnus och ContentWorker krävs ytterligare arbete som ej ingår i denna offert.

Tilläggkostnader för GetAccept-lösningen *:

GetAccept
Konsultkostnad: 5 000 kr
Månadskostnad (inkl ett administratörskonto och upp till 50 signeringar/månad): 1 500 kr
BankID: 2 kr/signering

Slutsats och rekommendation

Båda lösningarna kommer lösa problemet men på lite olika sätt med olika för- och nackdelar. Prismässigt är den fristående pluginlösningen billigast medan GetAccept-lösningen lutar sig mot en mer beprövad lösning vilket borgar för stabilitet och säkerhet. GetAccept erbjuder troligtvis också en bättre och en mer samlad support än vad de andra pluginleverantörerna kan göra ifall det skulle uppstå problem eftersom GetAccept supportar hela kedjan, inte bara en del av den. GetAccept har även fördelen med en redan inbyggd integration med SuperOffice samt kan erbjuda BankID för samtliga nordiska länder som har motsvarande lösningar medan plugin-varianten endast hanterar svenskt BankID.

Min rekommendation blir därför att gå på GetAccept-lösningen.

 

 

 

* Kostnadssammanställningen innefattar endast de kostnader som är förknippade med signeringslösningen. Den totala kostnaden för registeringslösningen hittar du i den reviderade versionen av offerten.

Detta dokument är framtaget med Smartdocs, ett smartare sätt att skapa företagsdokument. Med Smartdocs skapar du på nolltid professionella affärsdokument direkt i din webbläsare. Snabbt, enkelt och tillgängligt överallt. Läs mer på www.smartdocs.se.