Skriv ut / Spara till pdf
offert

Projektbeskrivning

Förstudie inför framtagandet av en digital klienthanteringslösning version 1.0 (där ej integration med övriga kundhanteringssystem ingår).

Arbetstid/kostnad

Arbetet är beräknat till 20 arbetstimmar á 800 kr/tim till en totalkostnad av 16 000 kr (exkl moms).

Projektets omfattning

Projektet omfattar innehållet i projektspecifikationen (se nästa sida).

Projektspecifikation

Projektet innefattar följande:

E-signeringslösning

Kolla upp och testa möjligheter för olika typer av e-signering och vidarebefodran för underskrift till annan firmatecknare.

20 tim
Totalt: 20 tim

Underskrift

Moll Wendén Advokater AB

Underskrift/namnförtydligande
Datum

Underskriven offert skickas till:

Eborn Interactive
Ädelgransgatan 40
218 37 Bunkeflostrand
Detta dokument är framtaget med Smartdocs, ett smartare sätt att skapa företagsdokument. Med Smartdocs skapar du på nolltid professionella affärsdokument direkt i din webbläsare. Snabbt, enkelt och tillgängligt överallt. Läs mer på www.smartdocs.se.